EVO 29 Std SYM 750-26.5

36945
Part number: 594-654080
Stål, Extra benämning 1 FKF2
Stå,l Extra benämning 2 SC
Stål, Extra benämning 3 W=915
Stål, Textfält 2 29
Stål, Textfält 3 Standard
Stål,Textfält 4 SYM
Stål, Textfält 5 750-26.5
Stål, Textfält 6 In=23
Stål, Textfält 7 Out=23
Stål, Heltal 1 1720