S.n.e. 3800/1220x620/272x40 CS

35483
Part number: 171-360265
Ø27/59 (23x), c-c 95,"11142596" breddad, planförsänkt
Endast för sparskär
Volvo