Navigation
  • 26,0 kg (57,3 lbs)

  • Bevelled, 30mm gap
  • Försänkt M16 (5x1), c-c 305