Bolts FH 1 1/4"x95 4690/8 HeGä

10027
Part number: 959-590690
Stål, Extra benämning 1 Skruv försänkt fyrkant under skalle
Stå,l Extra benämning 2 Plogbult 1 1/4 x 3 3/4" helg 4690/82
Stål, Extra benämning 3 4690/82
Stål, Textfält 2 FH
Stål, Textfält 3 8T9079 HEGÄ
Stål, Textfält 6 OBEH.
Stål, Textfält 7 10 ST/FÖRP