Bolts FH 1 1/4"x95 4690/8 HeGä

10027
Part number: 959-590690
Hole pattern Skruv försänkt fyrkant under skalle
Stål Extra benämning 2 Plogbult 1 1/4 x 3 3/4" helg 4690/82
Stål, Extra benämning 3 4690/82
Stål, Textfält 2 FH
Note 8T9079 HEGÄ
Note OBEH.
Stål, Textfält 7 10 ST/FÖRP
Shopping cart